За нас

 ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД  е съосновател и съдружник в ДУНАВСКА СЪРВЕЙРСКА КОМПАНИЯ ООД, зъвместно с ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД.

Съчетавайки в едно  дългогодишен опит,  утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз, трите дружества обединяват своя потенциал, предлагайки най-доброто на пазара на контролни услуги: качество, бързина, компетентност и коректност на конкурентна цена.

ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД  е  предпочитан доствчик  на услуги за нуждите на : производствени, търговски и транспортни  организации; митнически агенции; складови стопанства; пристанищни и товаро-разтоварни терминали; банкови и застрахователни институции, опериращи в един или няколко от секторите:

 ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД  е съосновател и съдружник в ДУНАВСКА СЪРВЕЙРСКА КОМПАНИЯ ООД, зъвместно с ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД.

Съчетавайки в едно  дългогодишен опит,  утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз, трите дружества обединяват своя потенциал, предлагайки най-доброто на пазара на контролни услуги: качество, бързина, компетентност и коректност на конкурентна цена.

ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД  е  предпочитан доствчик  на услуги за нуждите на : производствени, търговски и транспортни  организации; митнически агенции; складови стопанства; пристанищни и товаро-разтоварни терминали; банкови и застрахователни институции, опериращи в един или няколко от секторите:

Въглища, кокс, пелети,
биомаса
още ...

Метали, сплави, руди, 
концентрати
още ...

Нефтопродукти и 
смазочни материали
още ...Селскостопански и 
зърнени продукти
още ...

Торове и подобрители 
на почвата
още ...

Промишлени
стоки
още ...

ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД поддържа актуален сертификат за Управление на Системата по качество съгласно   ISO 9001:2015: Certificate No. 261086-2018 AQ-BGR-RvA/ DNV-GL